Behörighet

  1. Deltagarna måste vara tio år eller äldre

  2. Deltagaren måste vara från Sri Lanka eller en student på Hurja Piruetti

  3. Deltagaren kan välja vilken dansstil de vill

Inlämningskrav

  1. Inlämningsvideon kan vara max. 1 minut

  2. Videon får EJ vara redigerad

  3. Använd upphovsrättsfri musik när det är möjligt

  4. Kom ihåg att fylla i ditt namn, telefonnummer och e-post

Villkor

  1. Genom att delta förstår dansaren att de kommer att arbeta tillsammans med Hurja Piruettis studenter under fyra (4) veckor för att skapa duetter

  2. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra den valda musiken i allt videomaterial

  3. Arrangören förbehåller sig rätten att använda alla inlämnade videor på sociala medier för synlighet och marknadsföringsändamål

Vi ser fram emot dina bidrag och önskar dig lycka till!