Det finns makt i samarbete!

Idag (9 september 2022) testade vi, tillsammans med Raseborgs stadoch Konstuniversitetet, mötestekniken i nya Kulturhuset Fokus genom att tillsammans anordna seminariet Performing Arts Education Vision 2030. Deltagarna i seminariet föreställde sig och formade framtiden också fysiskt i kulturhusets lobby innan eftermiddagens informationsattacker. 

Seminariet genomfördes i samarbete med Hurja Piruetti, Raseborgs stad och Konstuniversitetet.