Millaisia oppijoita ryhmässäsi on?
 
”Kun katsot lasta eri tavalla, näet eri lapsen” Tri Stuart Shanker
 
Tänään keskityimme taide- ja peruskoulunopettajien täydennyskoulutuksessa lisää diagnooseihin kuten autismin kirjoon mm. aspergerinoireyhtymään ja kehitysvammaisuuteen. Päivän aikana kokosimme liikkeellisiä ajatuksia ja harjoituksia eri-ikäisten erityisten oppijoiden näkökulmista. Tänään myös tarinat veivät mennessään ja esineet inspiroivat liikkumaan.
 
Hurja Piruetin ja Musiikkiopisto Arkipelagin järjestämä ja Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus ”Elever med särskilda behov inom dans- och rörelseundervisningen” kolmas koulutusrupeama starttasi tänään Karjaalla. Tänään luennoimassa erityisopettajat Terhi Järnström ja Sari Koponen sekä liikkeelle innoittamassa Ulla Koho ja Katja Köngäs.
 
Tarjoilusta vastasi Hurja Marina.

Tällä viikolla luokanopettajat, kieltenopettajat ja Hurja Piruetin tanssinopettajat ovat päässeet Kieliä tanssien! -työpajoissa kokeilemaan kuinka tanssia voi integroida peruskoulun kielenopetukseen.

Työpajojen kouluttajat väitöskirjatutkija Kaisa Korpinen (Turun yliopisto) ja tanssinopettaja Janna Westerlund (Hurja Piruetti) jakoivat kokemuksia monialaisesta opetuksesta ja moniammatillisesta yhteistyöstä hankkeessa ”Kieliä tanssien!” sekä esittelivät hankkeessa tuotetun videomateriaalin.

Videomateriaali tarjoaa konkreettisia työkaluja keholliseen ja taideperustaiseen kielenopetukseen peruskoulun alaluokilla ja materiaali on vapaasti käytettävissä Taideyliopiston verkkosivuilla (https://sites.uniarts.fi/fi/web/ellaresearchproject/kieliä-tanssien-) osana laajempaa ”Embodied Language Learning through the Arts” (ELLA) tutkimushanketta.

Yhteistyössä on voimaa!

Tänään (9.9.2022) testasimme Raaseporin kaupungin ja Taideyliopiston kanssa uuden Kulttuuritalo Fokuksen kokoustekniikkaa järjestämällä Esittävien taiteiden koulutuksen visio 2030 seminaarin yhdessä. Seminaarin osallistujat visioivat ja muovasivat tulevaisuutta myös kehollisesti Kulttuuritalon aulassa ennen iltapäivän tietoiskuja. Tärkeän äärellä.

Seminaari toteutettiin yhteistyössä Hurja Piruetin, Raaseporin kaupungin ja Taideyliopiston kanssa.

Vastaanotimme 7.9.2022  ”Oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifikaatin". Kestävän tulevaisuuden indikaattoreissa arvioidaan, miten oppilaitos edistää opetuksessa, toimintakulttuurissa ja johtamisessaan tulevaisuutta ennakoivia ja yhteiskuntaa uudistavia toimintatapoja. Sertifikaatin myöntäminen perustuu ulkoiseen arviointiin, jonka toteuttaa OKKA-säätiön kouluttama auditoija. Länsi-Uudenmaan Tanssiopisto Hurja Piruetti on Pirkan kansalaisopiston jälkeen toinen taiteen perusopetusta järjestävä oppilaitos, jolle sertifikaatti on myönnetty.

”Hurja Piruetti on edelläkävijänä ottanut rohkeasti sellaisen roolin, jonka myös muut taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset voivat omaksua”, toteaa auditoija Kaisa Lindström palautteessaan.

Järjestämme maksuttoman Kieliä tanssien! - työpajan opettajille syyskuussa. Työpaja pidetään Hurja Piruetin tiloissa Karjaalla keskiviikkona 21.9. klo. 13:30-15:00. Työpaja tarjoaa konkreettisia työkaluja keholliseen ja taideperustaiseen kielenopetukseen peruskoulun alaluokilla. Työpaja sopii luokanopettajille, kieltenopettajille, varhaiskasvattajille, tanssinopettajille ja muille asiasta kiinnostuneille. Kuvassa on työpajan esite.
Ilmoittaudu työpajaan: https://uusi.tanssikoulut.fi/hurjapiruetti/fi/course/2127/ (Työpaja opettajille)
 
Tervetuloa kokeilemaan, kuinka tanssia voi integroida peruskoulun kielenopetukseen!

Tanssijaystävämme, Hurja Piruetin pitkäaikainen hallituksen jäsen, entinen puheenjohtaja ja arvostettu pukusuunnittelijamme Johanna Lahtinen menehtyi lyhyen ja vaikean sairauden uuvuttamana 22.7.2022.

Johanna toimi Hurja Piruetissa hallituksen jäsenenä ja toimeliaana yhdistyksen aktiivina yli 20 vuoden ajan; ensin tanssijan äitinä, myöhemmin aktiivisena tanssin harrastajana ja pukusuunnittelijana. Hän oli myös Hurja Piruetin ensimmäinen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän suorittanut aikuinen.

Lukuisten esitystemme taustajoukoissa toiminut Johanna oli intohimoinen tanssin ja laaja-alainen taiteen ja kulttuurin harrastaja, oikeudenmukaisuuden puolestapuhuja ja tärkeä mentori opiston toiminnalle vuosikymmenten saatossa.

Johanna oli joukossamme myös arvostettu opettajakollega ja taiteilijasielu. Luovuus näkyi hänen visuaalisissa taidoissa ja pedanttinen ote työskentelyssä tanssijoiden ja myös opettajien tukena pukusuunnittelun ohessa.

 Päivätyö visuaalisten aineiden lehtorina Salon ammattiopistossa ja aktiivisuus erilaisissa hankkeissa ja projekteissa korostivat hänen uteliasta ja myös rohkeaa sekä kanssasisaria aina kannustavaa luonnettaan.  Hänen työnsä jälki kuuluu Hurja Piruetin historiaan.


Johanna säteili ympärilleen iloa ja energiaa napakkuutta unohtamatta.

Johannaa kaipaamaan jäi suuri joukko tanssiystäviä.