Hej Hurjisar!

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) har kommit med nya rekommendation för att förebygga coronavirussmitta i hobbyverksamhet. Rekommendationerna gäller också Raseborg och Hurja Piruettis elever efter höstlov fr.o.m 19.10.2020. Ursäkta om ni fått denna information flera gånger, vi vill bara försäkra oss att informationen kommer fram till alla. Mera information finns nedan (länken). De rekommenderar nu, för alla från och med högstadieåldern att bära ansiktsmask under danslektioner (också före och efter). Om du har fler lektioner, var noga med att byta ut masken tillräckligt ofta. Rekommendationen för maskanvändning gäller också alla andra som kommer till Hurja Piruetti eller skolornas utrymmen. Annars följer vi de tidigare instruktioner som vanligt, för att säkerställa en säker hobby. Så låt oss fortsätta tvätta händerna och bli hemma om vi är sjuka. Du kan läsa mer om instruktionerna i bilagorna nedan. Nu kämpar vi tillsammans!


https://www.raseborg.fi/nya-rekommendationer-for-hobbyverksamhet/#


Med vänlig hälsning,

Hurja Piruettis lärare

Hej Hurjisar,

Hurja Piruettis höstbrev är skickat till din givna e-mail. Nästa vecka firar vi höstlov (12.-18.10.2020) och har inte danslektioner.

Om du inte har fått informationen kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Glad höst till alla dansare och deras familjer!

Önskar,
Hurja Piruettis lärare och instruktörer

Ambassadören Harri Kämärinen hälsar och öppnar ABC’d (Art between cultures and dance) projektet.
 
"Im also very happy to hear that a new online cooperation project has been launched named Art Education Between Cultures and Dance. In Finland the initiator of this project, Hurja Piruetti dance Institut, is a well established cultural institution providing basic art education in dance. They are located in the south western part of our country. Your beautiful country, Sri Lanka, is well known around the world for its ancient and rich traditions in dance, music and culture.
 
Dance and music are a great mean of communication. To convey a message or express your feelings, your emotions. You don’t need to master the grammar of Sinhala or Tamil and you don’t need to know the word of Finnish or Swedish. It is your body, your movements and the music that tell the story. With this universal language of dance, you can easily cross borders, overcome miles, build cultural bridges; which is so important in todays world."

Tack Ung kultur! Hurja Piruettis nya ungdomsprojekt DAM-U (Dans-Musik och Ungdomar) fick bidrag för sitt höstprojektet! Vackra och tacksamma hälsningar ekar från Raseborg.

Du kan följa vårt DAM-U-projekt och schema på våra sociala mediekanaler. Snabb bidraget för ung kultur ansöktes för 10 augusti till 10 september 2020. Inom tidsfristen mottogs 44 ansökningar och det totala antalet ansökningar var 80 485 euro. Styrelsen för de finska ungdomsklubbarna valde 23 projekt för finansiering med totalt 38 000 euro. Det snabba bidraget genomfördes från stödfonderna för unga utlandsresor som avbröts i år. Syftet med bidraget är att testa nya typer av experiment för att utveckla lokalt kulturellt ungdomsarbete. Pilotprojektet kommer att användas under de kommande åren för att genomföra den nya strategin för ung kultur. För mer information, besök sidan Ung kultur och Pasi Saarinen, Senior Vice President, Young Culture.

Läs mer:

https://nuorikulttuuri.fi/nuori-kulttuuri-pika-avustusta-yli-kahdellekymmenelle-hankkeelle/

I höst kommer nästan 250 barn och ungdomar från Raseborg att delta i gratis grundläggande konstutbildningsprojekt anordnade av Hurja Piruetti i olika skolor i området. Under läsåret får eleverna prova olika former av dans och cirkuskonst som akrobatik, jonglering, dansuttryck, gatudans, balett, nutidsdans. Under projektperioderna har mer än 750 barn och ungdomar i Raseborg-regionen deltagit i grundläggande konstutbildning genom våra projekt. Ett varmt tack till de kulturvänliga skolorna i Raseborg för den entusiastiska och öppna mottagningen. Samarbetet med skolans rektorer och lärare har varit mångsidigt och givande.
 
Hurja Piruetti har genomfört konsttillgänglighetsprojekt i Raseborg-regionen som en del av utbildningsministeriets toppprojekt under fem år 2016-2020. Under projekten har barn och ungdomar i vårt område erbjudits gratis grundläggande konstutbildning (dans och cirkus) under skoldagen eller omedelbart efter skoldagen. Syftet med projekten har varit att främja samarbete mellan aktörer inom barnkulturen och konstundervisningen och de i skolorna och förskoleundervisning. Vi har testat lokala Nyfiken skolklass-projekt och utforskat möjligheterna att dansa i undervisningen av olika skolämnen (matematik, språk, geografi, modersmål). Dessutom pågår språkprojekt, t.ex. I samarbete med Tako ry, projektet Konst i tvåspråkigt och forskningsprojektet Dansa Språk i samarbete med avhandlingsforskaren Kaisa Korpinen (Åbo universitet)

Hej Hurja Piruettis dansare, cirkuselever och akrobater samt föräldrar!

Den efterlängtade höstsäsongen startar. För att göra utbildningen bekväm, så ska vi arbeta tillsammans enligt anvisningarna nedan.

Vi uppmärksammar speciellt under lektioner t.ex. hygien, förbättrad rengöring och säkerhetsavstånd. Vi har också instruerat vår personal att agera i en nödsituation. Vi följer även de allmänna anvisningarna från THL och regeringen för att hantera en corona epidemi när du kommer till klassen. Läs instruktionerna nedan noggrant. Läraren instruerar vidare vid behov. Mer information om organisering av grundläggande konstutbildning finns också på Utbildningsnämndens webbplats. 

Hurja Piruettis instruktioner och säkerhetsregler är baserade på riktlinjerna och rekommendationerna från THL och Raseborgs stad. Aktuella nyheter och förändringar relaterade till corona situationen kommer att meddelas så snart som möjligt på skolans webbplats och sociala mediekanaler.

 

Att följa instruktionerna kräver att alla elever är flitiga, ansvarsfulla och om det är nödvändigt villiga att hjälpa vänner.

 

Resor och om du blir sjuk

 • Det är av största vikt att inget barn eller vuxen kommer till övningarna sjuk eller med symptom. Infektionssjukdomar måste hållas hemma. Av säkerhetsskäl måste en student som är sjuk även i mitten av lektionen omedelbart tas hem av säkerhetsskäl. Var särskilt försiktig om du eller någon nära dig som har symtom på en luftvägsinfektion (hosta, ont i halsen, feber, andnöd, muskelsmärta, magbesvär och huvudvärk). Du kan hitta mer information om symtom på coronavirus sjukdom och hur man söker behandling på Raseborgs stads webbplats.
 • Förmyndaren eller den vuxna ansvarar för att bedöma elevens hälsotillstånd innan de deltar på dansklassen. Om du inte är säker på om studentens symtom kräver frånvaro, kontakta din läkare.
 • Om en student eller en anställd har rest utomlands i högriskländer kräver vi att han eller hon sätts i karantän i två veckor innan den återvänder till klasserna. Information om reserelaterade rekommendationer och högriskländer finns på utrikesministeriets webbplats.

En säker skolgång

 • På dansskolan följer vi lämpliga hygien- och säkerhetsregler för att skydda oss från möjliga infektioner.
 • Säkerhetsavstånd: Vi tar hänsyn till säkerhetsavstånd vid planering av utbildningsinnehåll.
 • För att undvika överbelastning i korridorerna och framför klassrummen försöker vi undvika att stanna i korridorerna och vara utanför dansskolan eller utanför klassrummet. Vi ber därför om att dina egna lektioner ska börjas och avslutas korrekt.
 • Samma riktlinjer gäller för vårdnadshavaren som tar sina barn till dans-, akrobatik- och cirkus klasser.

Handhygien

 • Vi tar hygienen på stort allvar. Studenter rekommenderas att tvätta händerna när de går in i dansskolan och innan de lämnar hemmet. När vi hostar och nyser, gör vi det i ärmen eller i en pappershandduk som omedelbart kastas i papperskorgen, varefter våra händer måste tvättas.
 • Naturligtvis är handtvätt också viktigt på toaletten efter ett besök, och toaletten spolas med locket stängt.
 • Av hand hygieniska skäl är det inte önskvärt att hantera egna föremål (som mobiltelefoner och ryggsäckar) under en danstimme. Dina tillhörigheter kommer att lagras i ett säkert utrymme som tilldelas varje klassrum för lektionen och kommer inte att beröras utan goda skäl. Var snäll och ta hand om din egen drickflaska. Alla bör ha sina egna personliga drickflaska, handdukar och bestick.
 • Vi kommer att se till att det inte finns tillräckligt med tvål, handdukar, desinfektionsmedel och pappershanddukar för dagligt bruk för lärare och elever.

Rengöring och städning

 • Undervisningsutrymmen rengörs ofta och ytor torkas noggrant. Lärarna påminner eleverna om säkerhetsinstruktioner så ofta som möjligt. De viktigaste anvisningarna finns också sammanfattade på högskolans väggar, varifrån de kan upprepas. Du kan be din lärare i din undervisningsgrupp om mer detaljerade instruktioner om lektions specifika metoder.

Undantag och undervisningsavgifter

 • Hurja Piruetti Västra Nylands Dans Institutets främsta mål är att implementera undervisning som kontaktundervisning i enlighet med läroplanerna.
 • Om möjliga exceptionella omständigheter börjar är skolan beredd att byta till distansutbildning av säkerhetsskäl, om Raseborgs stad och THL anser det bättre så. I distansundervisning görs innehåll och uppgifter för dans, akrobatik och cirkus undervisning hemma under ledning av ansvarig lärare på distans.
 • Övergången till exceptionella undervisningsarrangemang är inte en anledning till att annullering av undervisningsavgifter för småbarn och barn samt för grundutbildning.

 

Rektor Katja Köngäs svarar på frågor och förfrågningar relaterade till corona situationen: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.